ទាញយកហ្គេមសាងសង់ Roller Coaster Tycoon World ទើបនឹងចេញនៅទីនេះ - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទាញយកហ្គេមសាងសង់ Roller Coaster Tycoon World ទើបនឹងចេញនៅទីនេះ


នេះជាហ្គេមសាងសង់ជំនាន់ថ្មីនៃផ្នែកមួយរបស់ Roller Coaster Tycoon ដល់ល្បីល្បាញ ដែលបងប្អួនធ្លាប់ស្គាល់កន្លងមក និង ប្រាកដថា វាពិតជាប្លែក គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះអី មានទំហំត្រឹមតែ 4GB ប៉ុណ្ណោះ និង Crack រួចជាស្រេចផងដែរពីក្រុមការងារ Skidrow ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម


តម្រូវការកុំព្យូទ័រ 

  • OS: Windows 7 (64-bit)
  • Processor: Intel 2.3 Ghz Core i5 or AMD equivalent
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: GeForce GTX 460 or AMD equivalent
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 10 GB available space
  • Additional Notes: Subject to Change
ទាញយកខាងក្រោមនេះ៖ 


លេខសម្ងាត់៖ www.skidrowcrack.com



Powered by Blogger.