ពេលលេង Rank ដោយ Draft រើសយកតួអង្គ Roam មុនគេគឺល្អបំផុត - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ពេលលេង Rank ដោយ Draft រើសយកតួអង្គ Roam មុនគេគឺល្អបំផុត


តាកតិច Vainglory ក្នុងការរើសតួអង្គ អ្នកនៅខាងលើគេ និង មុខគេតែងតែរើស Hero Roam មុនគេគឺល្អបំផុតពីព្រោះ ការ Counter ក្នុង Vainglory ពួកគេមិនសូវគិត និង ខ្វល់ខ្វាយពី Roam ឡើយដោយគិតតែ ធ្វើយ៉ាងណា Counter ទៅលើ Lane និង Jungle ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកលេង Solo ពិបាកដែរ ដោយពេលខ្លះ មិនសូវជាជឿជាក់លើដៃគូរដែល Vain ចាប់អោយ ថាមានសម្ថភាពអាចកាន់ Jungle ឬ Lane បានល្អ ដូច្នេះហើយ ពួកគេតែងតែរើសយក Lane និង Jungle មុនជានិច្ច!

យ៉ាងណាក្តីតាមយោបលខ្ញុំធ្វើបែបនេះ សម្រាប់កម្រិត Tier ល្មមៗ អាចទៅរួចព្រោះអីពួកគេមិនសូវដឹងពី Counter Hero ច្រើនឡើយ​ តែសម្រាប់សមត្ថភាព​ ខ្ពស់ៗវិញគឺពិបាកបន្តិចឡើយការលេង Draft គឺសំខាន់បំផុតចំពោះគេខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើអាចអ្នកនៅខាងលើគេគួរតែពិបាកសារ ដាក់ជាសញ្ញាទើបជាការប្រសើរ ថាយើងលេងអី បើត្រូវគ្នា យក Roam មុនទៅ និង ជ្រើសរើសតួអង្គផ្សេងៗ ដែលខ្លួនចូលចិត្ត ផ្លាស់ប្តូរគ្នាតាមក្រោយ។

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.