អស្ចារ្យទេ? វគ្គដំបូងនៃ Power Rangers ថ្មីនឹងចាក់បញ្ចាក់នៅខែមករា (មានវីដេអូ Trailer ថ្មី) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អស្ចារ្យទេ? វគ្គដំបូងនៃ Power Rangers ថ្មីនឹងចាក់បញ្ចាក់នៅខែមករា (មានវីដេអូ Trailer ថ្មី)


ខាងក្រោមនេះជា Trailer ថ្មីនៃ Ninja Steel ក្នុងការតេស្តសាកល្បងជាផ្លូវការ ក្នុងខ្សែរភាពយន្ត Power Rangers ជំនាន់ថ្មីត្រៀមចាក់បញ្ចាក់ដើមឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះផងដែរ។ វានឹងបង្ហាញជាផ្លូវការ វគ្គដំបូងបំផុតក្នុងខែ មករាខាងមុខនេះនៅឯ Nickelodeon។ 


ប្រភព Gamezone

Powered by Blogger.