ឆ្មក់ថតវីដេអូបាន អ្នកបើកឡានក្រុងលេង Pokemon Go ខណៈពេលកំពុងតែបើកបរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ឆ្មក់ថតវីដេអូបាន អ្នកបើកឡានក្រុងលេង Pokemon Go ខណៈពេលកំពុងតែបើកបរ


វីដេអូមួយដែលចាប់បានអ្នកបើកឡានក្រុងនៅប្រទេសជប៉ុនម្នាក់ ធ្វើការ លេង Pokemon Go ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបើកឡានហើយទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង និង ពិតជាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់ទង្វើរដ៏អាក្រក់នេះ ពីព្រោះកន្លងមកក្នុងប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់មានមនុស្ស ស្លាប់ដោយសារតែលេងហ្គេមនេះ ខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណើរ។


យោងទៅតាមរបាយការណ៍ ពី Sanyo បានអោយដឹងថា អ្នកបើកឡានក្រុងនេះមកពី ក្រុម Ryobi ក្នុង Osaka ហើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបាន ដាក់ច្បាប់ថ្មីដោយ មិនអោយ អ្នកបើកឡានទាំងឡាយរបស់ខ្លួន មានទូរស័ព្ទជាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការឡើយ។

ប្រភព kotaku

Powered by Blogger.