ស្វែងយល់ពីតួអង្គ និង វិធីសាស្រ្តក្នុងការបំបិទ Petal - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពីតួអង្គ និង វិធីសាស្រ្តក្នុងការបំបិទ Petal


Petal គឺជា តួអង្គមួយដែលមានសមត្ថភាព តាមរយៈកូនសត្វរបស់នាង ប្រសិនបើនាងគ្មានកូនសត្វ ប្រៀបដូចជាគ្មានអ្វីៗ ទាំងមូលតែម្តងបាទ ចឹងហើយក្នុងការបំបិទ Hero នេះ មិនសូវជាពិបាកប៉ុន្មានឡើយ គឺពឹងផ្អែកលើការ លេង និង ការរើសតួអង្គជាដើម។ ក្នុងការលេងទប់ទល់ជាមួយ តួអង្គនេះគឺព្យាយាមរើសយក Hero ណាដែលមានសមត្ថភាពជះ Damage ឥទ្ធិពលជុំវិញខ្លួន តែប៉ុណ្ណេះគឺអាចកម្ចាត់ កូនសត្វរបស់ Petal បានហើយ។

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺព្យាយាមទាញយកស្បែកជើង អោយបានខ្ពស់ជាង ស្បែកជើងដែល Petal កំពុងតែពាក់ អាចនិយាយបានថា ទិញ Travel Boots នៅ Early ហ្គេម អោយបានឆាប់រហ័ស ចំពោះ iTem Roam វិញគឺស្បែកជើង War Treads ល្អបំផុតក្នុងការជួយក្រុមអោយគេចចេញពី កូនសត្វរបស់ Petal បានយ៉ាងលឿន។ ហេតុអ្វីត្រូធ្វើដូច្នេះ? ក៏ព្រោះថា ប្រសិនបើ Petal លេង frostburn កាលណាបើត្រូវកូនសត្វខាំហើយវាមិនត្រូវតែធ្វើអោយ Damage ធ្លាក់នោះទេ និង ដើរយឺតទៀតផង ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា បើមិនអាចប្រយុទ្ធបានគឺគេចចេញអោយផុតសិន។

ចំណែកប្រភេទ តួអង្គដែលមានឥទ្ធិពលជះ Damage ជុំវិញខ្លួន ហៅកាត់ថា AOE Damage ក្នុងការ បំបិទ (Counter) Petal វិញមានដូចជា Koshka, Skye,Kestrel,Celeste,Skaarf,Vox,Reim,Glaive និង Joule ជាដើម ចំពោះ Phinn វិញក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយអ្នកសម្លាប់កូនសត្វរបស់នាងបានផងដែរ ចំពោះ Taka វិញអាចធ្វើការ បំបិទនូវ Ultimate របស់ Petal បានផងដែរ តាមរយៈការ Dodge  Skill។

នេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចក្នុងការបំបិត Petal ប្រសិនបើមានសម្ងល់នូវ Hero ផ្សេងៗទៀត ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការបកស្រាយ អោយបានច្រើនអត្ថបទបន្ថែមទៀត ហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងផ្សេងៗជាដើម។

ប្រភព NoobieGMK 
Powered by Blogger.