ធុញទ្រាន់នឹងការឆាតរបស់មនុស្សជាច្រើន ពេលដែលទស្សនា Live Stream ណាមួយលើ Facebook? នេះជាវិធីបិទ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ធុញទ្រាន់នឹងការឆាតរបស់មនុស្សជាច្រើន ពេលដែលទស្សនា Live Stream ណាមួយលើ Facebook? នេះជាវិធីបិទ


តាមពិតប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួន មិនទាន់បានដឹងទើបខ្ញុំលើកឡើងដោយបង្ហាញនូវអត្ថបទនេះ វាជារឿង មួយដ៏ងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការឆាតរបស់មនុស្សជាច្រើន នៅពេលដែលទស្សនា Live Stream ណាមួយ លើ Facebook អ្នកអាចអូសវាចេញបាន ដោយគ្រាន់តែអូសពីឆ្វេងទៅស្តាំ លើ ទីតាំងដែលពួកគេកំពុងតែឆាតនោះ វាការស្រេចបាត់ទៅហើយ​។ តែប្រសិនបើអ្នកចង់មើលឆាតធម្មតាវិញ អូសពីស្តាំមកឆ្វេងវិញជាការស្រេច។

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.