ឈុតថ្មីសម្រាប់ Kestrel ពេលដែលរដូវកាល រងាមកដល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ឈុតថ្មីសម្រាប់ Kestrel ពេលដែលរដូវកាល រងាមកដល់


នេះហើយជា ឈុតថ្មីដែលបានបែកធ្លាយសម្រាប់ Kestrel មានរហ័សនាមថា Kestrel Winter War គឺសម្រាប់បញ្ចេញនូវរដូវកាលត្រជាក់ (Winter) ក្រោយនេះ បន្ទាប់ពី ការបញ្ចេញនូវ Skin ថ្មីសម្រាប់ Joule ផងដែរ វាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរច្រើនឡើយគ្រាន់តែសម្លៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណោះ។ តាមដានរូបភាពបន្ថែមខាងក្រោម
ប្រភព Vainglory Leaks

Powered by Blogger.