វីដេអូបង្ហាញពី Jailbreak iOS 10.1 Demo លើ iPhone 7 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពី Jailbreak iOS 10.1 Demo លើ iPhone 7


សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10.1 គឺពិតជាលឿនបោះគេមែន បន្ទាប់ពី អ្នក Hack ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ម្នាក់ឈ្មោះថា Luca Todesco អួតពីដំណើរការ Jailbreka ផ្ទាល់ខ្លួនលើ iOS 10 ឥឡូវនេះមាន iOS Hacker ម្នាក់ទៀត រហ័សនាម @ijapija00 បានធ្វើការបង្ហាញនូវវីដេអូ Demo Jailbreak iOS 10.1 លើ iPhone 7 Plus តែម្តងបាទ។

គាត់បានបញ្ចាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវាពិតជាដំណើរការល្អមែន ហើយក៏អាចដំណើរការលើ iOS 10.1.1 បានផងដែរ យោងតាមរបាយការណ៍បានអោយដឹងថា សម្រាប់ Demo Jailbreka នេះបានចាក់បញ្ចូលកូដ Exploit ទាំងស្រុងចូលទៅកាន់ ប្រព័ន្ធប្រិបត្តិការ របស់វា និង បំបែក Kernal Patch ដែលជា គោលដៅចំបងរាំងស្ទាំងការ Jailbreak នេះឯង។ ទស្សនាដូចតទៅ


យ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជា វីដេអូបង្ហាញ និង អួតផ្ទាល់ខ្លួនពីពពួក Hacker ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ប៉ុណ្ណោះ យើងមិនប្រាកដថា ពួកគេអាចបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីចែកចាយពួកយើងឬក៏អត់នោះទេ ប៉ុន្តែបើវាអាច Jailbreak បានមែន ច្បាស់ណាស់ មិនយូរមិនឆាប់ទេ កម្មវិធីពី Pangu ឬ Taig ច្បាស់ជាចេញមុខ។

ប្រភព ijapija00
Powered by Blogger.