នេះជា iTems ថ្មីសម្រាប់ចុចប្រើប្រាស់សិល្បិ៍ចុងក្រោយបានម្តងទៀតភ្លាមៗ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជា iTems ថ្មីសម្រាប់ចុចប្រើប្រាស់សិល្បិ៍ចុងក្រោយបានម្តងទៀតភ្លាមៗ


វាមានឈ្មោះថា Echo ដែល Vainglory ត្រៀមដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្គេមសម្រាប់ Version ក្រោយនេះ ដែលអាចធ្វើការ បិទ Cooldown នៃសិល្បិ៍របស់តួអង្គបានដល់ទៅ 150% ទៅ 200% ដែលពេលនេះមិនទាន់ច្បាស់ថា 150 ឬ 200 នោះទេដោយសារតែវាស្តិតក្នុងការតេស្តសាកល្បងនៅឡើយ សម្រាប់ អាវុធនេះ វាអាចនឹងសាកសមសម្រាប់ Joule ជាដើម និង សិល្បីចុងក្រោយ របស់តួអង្គផ្សេងៗ ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការ ជះ Damage ខ្លាំងមិនថា Celeste នោះទេ។

ប្រភព Vainglory Leaks
Powered by Blogger.