កុំភ្លេច! ទទួលបាន Glory គុណនឹងពីរពី Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កុំភ្លេច! ទទួលបាន Glory គុណនឹងពីរពី Vainglory


ជាកិច្ចអរគុណពី Vainglory ចាប់ពីពេលនេះតទៅ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន Glory គុណនឹងពីរ ហៅថា ព្រឹត្តិកាណ៍ Double Glory ពី Vainglory រហូតដល់ថ្ងៃទី 28 ថ្ងៃច៍ន្ទ ម៉ោង ប្រាំពីព្រឹក ឯណោះសម្រាប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកលេងកាន់តែច្រើន និង ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែច្រើនពី Vainglory តែម្តង។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.