បន្ទាប់ពី Flicker! នៅមាន Hero ថ្មីមួយទៀតត្រៀមបង្ហាញខ្លួនក្នុង Vainglory ឆាប់ៗនេះ! - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

បន្ទាប់ពី Flicker! នៅមាន Hero ថ្មីមួយទៀតត្រៀមបង្ហាញខ្លួនក្នុង Vainglory ឆាប់ៗនេះ!


យោងទៅតាមពត៌មាន ពីទំព័រទំលាយពត៌មាន Vainglory ពេលដែលបែកធ្លាយម្តងៗនោះ បានធ្វើការបង្ហាញអោយដឹងថា បន្ទាប់ពី Flicker ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងតែតេស្តសាកល្បងនូវ Hero ថ្មីមួយទៀត ជាមួយនឹងរូបភាពខាងលើនេះ។ យ៉ាងណាក្តី យើងមិនទាន់អាចបញ្ចាក់ច្បាស់ថា Hero នេះមានមុខងារជាអ្វី ហើយអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ រង់ចាំមើលសិន ខ្ញុំជឿជាក់ថា មិនយូរឡើយ ព្រោះកំណែ Update 1.25 ក៏ជិតមកដល់ដែរ។


(រូបភាព Background Hero ថ្មី)

ប្រភព VG Leaks
Powered by Blogger.