កំណែទម្រង់ការចាប់ដៃគូប្រកួត ក្នុង Dota 2 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែទម្រង់ការចាប់ដៃគូប្រកួត ក្នុង Dota 2


1. សម្រាប់ការលេង Unranked 
-អ្នកមិនអាច Random ក្នុង 10 វិនាទីចុងក្រោយទៀតទេ
-សម្រាប់ការរើស Hero ថ្មីក្នុង Unranked ឥឡូវនេះអោយ Hero ថ្មីទៅអ្នកជា Random តែម្តង ដោយពីមុនរើសខ្លួនឯងថ្មីបាន

2. សម្រាប់ការលេង Ranked
-មិនមានការ Random នៅចុងបញ្ចប់នៃការរើស Hero នៃក្រុមនីមួយៗទៀតទេ

3. ផ្សេងៗ
-អ្នកគ្មានឪកាសសម្រាប់ទទួលបាន Hero ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើម Random ម្តងទៀតក្នុងហ្គេមឡើយ

4.មុងងារ Report 
-បង្កើននូវសក្កដានុពលនៃ ការចាប់ Report មានន័យថា អ្នកលេងដែលត្រូវគេ Report មានឪកាសចូលលេងក្នុង Low Priority ដែលជា Draft ហ្គេមច្រើនជាងមុន។

ប្រភព Dota 2 
Powered by Blogger.