ចង់ដឹងថាប្រទេសណាខ្លះ ដែលមាន Developers និង Programmers ខ្លាំងជាងគេទេ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចង់ដឹងថាប្រទេសណាខ្លះ ដែលមាន Developers និង Programmers ខ្លាំងជាងគេទេ?


នៅថ្ងៃនេះ HackerRank ដែលជាគេហទំព័របង្ហាញ និង ចែកចាយ កូដសម្រាប់អនុវត្តន៍ដោយឥតគិតថ្លៃនោះ បានធ្វើការបញ្ចេញនូវ ប្រទេសដែលមាន Programmers និង Developers ខ្លាំងជាងគេលើលោក ក្នុងនោះ មានប្រទេសចំនួនបីធំៗគឺ រុស្សី , ចិន និង ប៉ូឡូញ។ ចំណែកឯ អាមិរិច និង ឥណ្ឌាវិញគឺជាប្រទេសដែល ខ្លាំង បកប្រែកូដ ហើយស្ថិតក្នុងលំដាប់ដំណែង 28 និង 31 ក្នុងចំណោមលេខរៀង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាលេខរៀង នៃប្រទេសដែលមាន Programmers ខ្លាំងជាងគេ ចំនួន ១០ 

1. China
2. Russia
3. Poland
4. Switzerland
5. Hungary
6. Japan
7. Taiwan
8. France
9. Czech Republic
10. Italy

- ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលមាន Developers ខ្លាំងជាងគេចំនួន 50 លើលោក 


ប្រភព HackeRank 
Powered by Blogger.