អាថកំបាំងពីក្រោយ ការលោតលេខនៃ Damage អំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាក្នុង Vainglory ដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អាថកំបាំងពីក្រោយ ការលោតលេខនៃ Damage អំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាក្នុង Vainglory ដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់


នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់ទាក់ទងនឹង Critical Hits ឬ អាចហៅវាបានថាលោតលេខ ប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តជាច្រើន មិនទាន់ជ្រាបនឹងដំណើរការនេះ អ្នកមានដែលឆ្ងល់ទេថា ពេលខ្លះ Hero ដែលយើងបាញ់វាលោត Damage 150 ហើយពេលខ្លះវាចេញដល់ 200 ឬ 300 នោះហើយគឺជា Critical Hits ដែលជាឪកាសនៃការលោតលេខ។

ជាក់ស្តែងសម្រាប់តួអង្គក្នុង Vainglory ពីដើមឡើយគឺគ្មានឪកាសក្នុងការលោតលេខឡើយ 0% គត់ពេលដែលចាប់ផ្តើម ប្រសិនបើអ្នកចង់វាអោយលោតលេខ ត្រូវតែទិញ iTems ដូចជា Lucky Strike និង Tyrant's Monocle  ជាដើម វាអាចជំនួយអោយ តួអង្គរបស់លោកអ្នក បន្ថែម Damage ដោយលោតលេខម្តងម្កាលពី 0 ទៅ 20% ឬ 30%។ហើយចំពោះ Hero ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឪកាសនៃការលោតលេខនាបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្លាំងបំផុតនោះគឺ Vox, Taka, Ringo, Kestrel និង Glaive តែម្តង សម្រាប់ ដើមដំបូង Damage Critical លោតលេខ គ្រប់តួអង្គមានគឺ 150% ប៉ុន្តែគ្មានឪកាសលោតឡើយលុះត្រាតែទិញ iTems បន្ថែមដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើចឹង ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកលេង Joule ហើយទិញ Lucky Strike ជាមួយនឹង Basic Attack ការខៃធម្មតា នោះអ្នកនឹងមានឪកាសលោតលេខ 20% ដែលបន្ថែមអោយ Damage ធម្មតារបស់លោកអ្នក 162%។

ប្រភព NoobieGMK 
Powered by Blogger.