នេះជាទីតាំងហ្គេមវៃគ្នាស៊េរីចាស់ មួយចំនួនស្ថិតក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាទីតាំងហ្គេមវៃគ្នាស៊េរីចាស់ មួយចំនួនស្ថិតក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅ


នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករូបភាពបង្ហាញពីទីកន្លែងហ្គេមវៃគ្នាមួយចំនួន ដែលស្ថិតក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅ ដើម្បីអោយបានជ្រាបថា ហ្គេមទាំងនេះ ផលិតចេញមកដោយនឹកឃើញទីតាំងណាខ្លះ និង គួរអោយចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះទៅ តោះតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

Super Street Fighter 2 and Hong Kong’s Tiger Balm Gardens


King of Fighters 98 and Spain’s La Alhambra de Granada


Fatal Fury 2 and Australia’s Uluru


Fatal Fury Special and Hong Kong’s Jumbo Floating Restaurant


Capcom vs SNK 2 and Venice’s Rialto Bridge


Street Fighter Alpha and Rome’s ColosseumFatal Fury Special and Seoul’s Namdaemun Gate


Street Fighter II and Thailand’s Ayutthaya.


Super Street Fighter II Turbo and Mexico’s Cabañas Cultural Institute.


Street Fighter EX and China’s Tiananmen Gate.Street Fighter Alpha 3 and Greece’s Mykonos.


ប្រភព kotaku


Powered by Blogger.