ហ្គេម Age of Empires II ប្រភេទ HD បញ្ចេញ Patch ថ្មីដើម្បីបង្កើនគុណភាពហ្គេមជា Beta ហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ហ្គេម Age of Empires II ប្រភេទ HD បញ្ចេញ Patch ថ្មីដើម្បីបង្កើនគុណភាពហ្គេមជា Beta ហើយ


ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានលេង ហ្គេម Age of Empires វគ្គពីរកន្លងមកនោះ អ្នកប្រាកដជាបានដឹងថា វាមានកម្រិតគុណភាពយ៉ាងណាហើយ សម្រាប់ HD Edition កាលពីបីឆ្នាំមុនដោយ មិនទាន់មានគុណភាពល្អនិងច្បាស់ឡើយ អមដោយបញ្ហាជាច្រើនពេលដែល ចាប់ផ្តើមលេង Online ផងដែរបាន ក្នងនោះក៏បញ្ចូលទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់លេងវាដែរ។


នៅថ្ងៃនេះ Age of Empires II បញ្ចេញ Beta ដាក់អោយលេងសាកល្បងជាលក្ខណៈ កំណែទម្រង់ថ្មីក្នុងគុណភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកអមដោយការពង្រឹងនៅមុខងារលេង Online ជា Multiplayer ជាមួយគ្នាផងដែរបាទ គឺ Patch ថ្មី 4.8 តែម្តង និង បន្ថែមនូវការ Restore MP មកវិញផងដែរបាទ។អ្នកអាចស្វែងរកហ្គេមនេះ បានប្រសិនបើចង់ត្រឡប់ទៅវិញដោយ ជាវវានៅលើ Steam ក្នុងតម្លៃប្រមាណជា 19.99$ ប្រសិនបើចង់ជាវកញ្ចប់ផ្សេងៗទៀតសូមក្រឡែកមើលទៅកាន់តម្លៃនៅលើ ទំព័រ Steam ដែលបានបង្ហាញ។

ប្រភព Age of Empires 
Powered by Blogger.