វីដេអូបង្ហាញពីកំពូលហ្គេមថ្មីៗ Zombie ចំនួន 10 សម្រាប់ Xbox One, PS4 និង PC - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពីកំពូលហ្គេមថ្មីៗ Zombie ចំនួន 10 សម្រាប់ Xbox One, PS4 និង PC

នេះជាវីដេអូផលិតដោយ Gamecross ដែលបង្ហាញពីហ្គេម Zombie នឹងមកដល់សម្រាប់ចុងឆ្នាំ 2016 និង 2017 ខាងមុខនេះ ដែលសុទ្ធតែជាប្រភេទហ្គេមទាក់ទាញ និង មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីសំណាក់អ្នកលេងហ្គេមទាំងឡាយ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តហ្គេមបាញ់គ្នា នោះមិនខុសបំណងឡើយ ទស្សនាដូចតទៅប្រភព Gamecross
Powered by Blogger.