មុខងារថត និង ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ឡើងវិញ នឹងមកដល់ Vainglory ឆាប់ៗនេះ! - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មុខងារថត និង ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ឡើងវិញ នឹងមកដល់ Vainglory ឆាប់ៗនេះ!


នៅទីបំផុត! អ្វីដែលបណ្តាអ្នកលេង Vainglory កំពុងតែទន្ទឹមរង់ចាំនោះ វានឹងមកដល់ក្នុងហ្គេម Vainglory ឆាប់ៗនេះ វាអាចនឹងជាមុខងារមួយ សម្រាប់ ថត ហើយ ចុច Replay ការប្រកួតឡើងមកវិញ ក្នុងហ្គេម Vainglory ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតវីដេអូ highlight ផ្សេងៗផងដែរ ហើយវាក៏អាចជាមុខងារមួយដែល Replay Match ឡើងមកវិញ! ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

Powered by Blogger.