ការចាប់ដៃគូប្រកួតក្នុង Vainglory នៅតែអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកលេងម្នាក់ឯង - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការចាប់ដៃគូប្រកួតក្នុង Vainglory នៅតែអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកលេងម្នាក់ឯង


ទោះបីជា Vainglory ធ្លាប់បានធ្វើការប្រកាស អំពីការអភិវឌ្ឈបន្ថែមនូវមុខងារ ចាប់ដៃគូរពេល Search Match ម្តងៗហើយក្តី វានៅតែមិនទាន់សមស្របតាមតម្រូវការ Players ជាច្រើន ជាពិសេសកើតមាននូវករណី អយុត្តិធម៌ញយដងតែម្តង។

អ្វីដែលខ្ញុំផ្តោត និង លើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះ ដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថា វាពិតជា មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង សម្រាប់អាជីពអ្នកលេង Solo មិនមានគ្នាតតែសោះដូចខ្ញុំ ក្រោយពេលដែល Search Match បែរជាប៉ះចំ សត្រូវដែលលេង Party គ្នា ចាប់ពី ពីរ ទៅ បីនាក់ទៅវិញ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើពួកគេ Tier ទាបជាងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំចាញ់ និង ត្រូវបានបាត់បង់ធ្លាក់ ELO ច្រើនទៀតផង សម្រាប់ការលេង Rank។


ទោះជាយ៉ាងណា បញ្ហានេះ ខ្ញុំបានចោទសួរទៅកាន់ក្រុមការងារ Vainglory ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរ ពួកគេនៅតែឆ្លើយតបថា ក្រុមការងារ កំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជួបបែបនេះ ជាញយដងដដែរ ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលយើងលេង Solo ដល់ Tier ចាប់ពី 9 ទៅ អាចនឹងជួបអ្នកលេង Party គ្រប់ Match តែម្តង ដោយសារតែមកដល់កម្រិត Tier នេះមិនសូវមានអ្នកលេង Solo ឡើយ។


ស្របគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារ Vainglory បានផ្តល់យោបល់អោយខ្ញុំសម្រាប់ចែកចាយ អ្នកដែលចូលចិត្តលេង Solo ប្រសិនបើអាចគួរតែស្វែងរក សមាជិក ឬ គ្នា លេងបន្ថែមជា Party វាប្រសើរជាង ប្រសិនបើអ្នកចង់ឡើង Tier និង ការចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នា ពី Players ផ្សេងៗ និយាយរួមទៅខណៈពេលនេះ ពួកគេផ្តោតលើការ សាមគ្គីជាជាងការលេង Solo។

ប្រភព ឆ្លើយតប : Super Evil 

Powered by Blogger.