មកដល់ហើយជាមួយនឹងការ Update ថ្មី យ៉ាងអស្ចារ្យ នៃ COC ក្នុងខែ តុលា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មកដល់ហើយជាមួយនឹងការ Update ថ្មី យ៉ាងអស្ចារ្យ នៃ COC ក្នុងខែ តុលា


នេះជាលើកដំបូងសម្រាប់ការ Update ថ្មី អាចមើលជាមុនក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2016 ។ការ Update នេះមាននូវអ្វីៗ ដែលថ្មីហើយគួរអោយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង មាននៅការបង្កើននឹងបន្ថយ ឈាម Damage ហើយអ្វីៗផ្សេងទៀត ហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានការបន្ថែមច្រើនទៀត។ តោះយើងក្រលេកទៅមើលការ Update ថ្មីនៃ COC ក្នុងខែ តុលា

 • Wizard level 7 (TH 10)
 • ឈាម and Damage​ Wizard level 6   បានកើនឡើងបន្តិច
 • Wizard level 6 អាចយកបាននៅ TH level 10
 • Hidden Tesla level 9 (TH 11)
 • Hidden Teslas មិនអាចបាញ់ P.E.K.K.A ឈឺ X2 បានទៀតទេ
 • Baby Dragon level 5 (TH 11)
 • Baby Dragon level 4 អាចយកបាននៅTown Hall 10
 • Mortar level 10 (TH 11)
 • Damage Mortar level 8-9  បានកើនឡើង
 • ទឹកវេទមន្ត  Skeleton  បង្កើត Skeletons ច្រើនជាងមុន, ប៉ុន្តែត្រូវការពេលយូរ
 • ទ័ព Cloned ពី ទឹកវេទមន្ត Clone អាចឈរនៅលើសង្រ្គាមយូរជាងមុន
 • ឈាម Bowler បានបន្ថយបន្តិច

ការ Upgrades Town Hall 11 ផ្សេងៗទៀត
 • Dragon Level 6
 • X-Bow level 5
 • ដុំជញ្ជាំង 25 បន្ថែមទៀត

ការ បញ្ចុះតម្លៃ ក្នុងការ Upgrades
 •  Wizard 6
 •  Dragon 3-5
 • ​​Baby Dragon (all levels)
 •  Cannon 12-13
 •  Archer Tower 11-13
 •  Mortar 8-9
 • Wizard Tower 7-8
 •  Hidden Tesla 5-8
 • X-Bow 2-4

តុល្យភាព នៃ Clan Wars 
 • ទទួលបាននូវ partial War Bonus ទោះបីជាបារាជ័យក្នុងការ វាយលុក
 • War Win Bonus មិនត្រូវបានថយចុះទេ ពេលវាយលុក Town Hall ដែលមាន Level ទាបជាងអ្នក
 • គោលដៅតឹងរឹងជាងមុន ក្នុង War គឺមានតម្លៃថ្លៃជាង Clan Xp ទៅនៃ Max 10XP
Powered by Blogger.