កប់ណាស់ទស្សនាវីដេអូ Spotlight បង្ហាញពីវិរៈនារី Gwen - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កប់ណាស់ទស្សនាវីដេអូ Spotlight បង្ហាញពីវិរៈនារី Gwen

Gwen ជា Hero បាញ់ Laner ថ្មី ដែល Vainglory ត្រៀមបញ្ចេញនៅយប់នេះដើម្បីដាក់លក់ អោយលេងចាំផ្លូវការហើយ។ Hero នេះអាចនឹងមានសម្ថភាពបំបាក់ Taka, Krul និង Samuel ផងដែរ តាមរយៈ វីដេអូ ខ្លីដែលចេញមុនដំបូងរបស់វា។ ប្រមាណជា 7 ម៉ោងមុននេះ វីដេអូ Spotlight នៃ Hero នេះចេញជាផ្លូវការហើយ ចឹងអ្នកអាចទស្សនាខាងក្រោមនេះដូចតទៅ


ប្រភព Vainglory 
Powered by Blogger.