ចាប់ពីពេលនេះ Runes ក្នុង Dota 2 កាន់តែងាយស្រួលស៊ីជាងមុន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចាប់ពីពេលនេះ Runes ក្នុង Dota 2 កាន់តែងាយស្រួលស៊ីជាងមុន


ក្នុងការ Update ដើម្បីទម្លាក់នូវការដាក់លក់កញ្ចប់ The Fall Battle Pass សម្រាប់ 2016 នោះ Dota 2 ក៏បានធ្វើការ អភិវឌ្ឍន៍ទីតាំង ស៊ី Runes អោយងាយស្រួលមើលជាងមុនផងដែរ ថានៅកន្លែងណាអោយប្រាកដ ដើម្បីអោយលោកអ្នក ងាយស្រួល ក្នុងការដណ្តើមគ្នា ស៊ីជាមុន និង កំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ បើទោះបីជាវាត្រូវបានស៊ីហើយក្តី សញ្ញា Effect ពីក្រោមដិតច្បាស់វានៅតែលោតមកបង្ហាញធម្មតា ដើម្បីងាយអោយ អ្នកចាំដូចគ្នា។
ប្រភព wykrhmreddy
Powered by Blogger.