ខ្លាចសង្សារដឹងថា អ្នកលួចឆាតជាមួយអ្នកដទៃមែនទេ? មុខងារនេះនៅលើ Messenger អាចជួយអ្នកបាន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ខ្លាចសង្សារដឹងថា អ្នកលួចឆាតជាមួយអ្នកដទៃមែនទេ? មុខងារនេះនៅលើ Messenger អាចជួយអ្នកបាន


មុខងារ Encrypt និងជួយការពារ សារសម្ងាត់របស់លោកអ្នកនៅលើ Messenger អាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានហើយ ដោយអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការ ឆាត ទៅកាន់មនុសុ្សផ្សេងៗ ដែលលោកអ្នកចង់អោយតែគេឃើញបានតែមួយភ្លែត តាមពេលវេលាលោកអ្នកបានកំណត់ក្រោយពេលដែល គេបានឃើញ វានឹងបាត់ភ្លាម ហើយត្រូវបាន Encryption នៅលើ ឧបករណ៍ដែលអ្នកបានទទួលសារបានឃើញ។


សម្រាប់ការប្រើប្រាស់មុខងារនេះនៅលើ Messenger លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ ចូលទៅកាន់ ឆាតជាមួយនរណាម្នាក់ ហើយធ្វើការ ចុចលើ Options និង ជ្រើសរើសយក Secret Conversation ហើយកំណត់នាទី រូបភាពសញ្ញារនៅពីលើ រូបមេដៃ នោះជាការស្រេច ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក 10 វិនាទី សារតែលោកអ្នកបញ្ចូនទៅគេ ក្នុងរយៈពេល 10 វិនាទីក្រោយវានឹងបាត់ភ្លាម ក្រោយពេលដែល អ្នកដែលអ្នកផ្ញើរសារទៅគេបានទទួល និង អានរួច។

ប្រភព redmondpie
Powered by Blogger.