នេះជា Messenger Lite ដែល Facebook បង្កើតសម្រាប់ ទូរស័ព្ទ Android ចាស់ៗ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជា Messenger Lite ដែល Facebook បង្កើតសម្រាប់ ទូរស័ព្ទ Android ចាស់ៗFacebook Lite ចេញតាំងពីដើមឆ្នាំមុនមកម្លេះ សម្រាប់ ដំណើរការលើ ទូរស័ព្ទ Android ចាស់ៗ ដើម្បីអោយវាដំណើរការកាន់តែរលូន និង ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ផងដែរ ហើយ នៅថ្ងៃនេះកម្មវិធី Messenger Lite ម្តង របស់ Facebook ក៏ត្រូវបានចេញ ជាផ្លូវការ សម្រាប់ដាក់អោយដំណើរការលើទូរស័ព្ទ Android ចាស់ៗ។


ដូច្នេះសម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលប្រើប្រាស់នូវ Messenger លើទូរស័ព្ទចាស់ៗរបស់ខ្លួន ហើយដើរយឺតមិនរលូននោះ សូមធ្វើការ ទាញយក នូវ Version Messenger Lite នេះដើម្បីប្រើប្រាស់វិញ ព្រោះវាត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់ទូរស័ព្ទយឹតៗ ដែលដើរដោយ Android អាចទាញយក តាមរយៈ តំណរខាងក្រោមនេះ

ប្រភព Play Store

Powered by Blogger.