គេថា Kestrel លេង WP ជំនាន់ 1.23 កាចខ្លាំងណាស់មែនទេ? នេះជារបៀបបំបាក់នាង - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

គេថា Kestrel លេង WP ជំនាន់ 1.23 កាចខ្លាំងណាស់មែនទេ? នេះជារបៀបបំបាក់នាង


ក្នុងកំណែ ទម្រង់ 1.23 ដោយនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានជួបជាមួយ Player Vainglory នៅកម្ពុជាដែលមានទឹកដៃល្អៗ ពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិថា Kestrel ក្នុង Version 1.23 នេះពិតជាមានសម្ថភាពខ្ពស់មែនជាពិសេសគឺ ការពាក់ Weapon តែម្តង ក្នុងនោះផងដែរ ដោយក្តីមិនអស់ចិត្តខ្ញុំបានព្យាយាម អនុវត្តន៍ និង ស្វែងរកពត៌មានផ្សេងៗលើក្រុមពិភាក្សាទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយិ៍ ខ្ញុំបានទទួលនូវការបញ្ចាក់យ៉ាងច្បាស់ពិតមែនថា Hero នេះ គឺពិតជាកាចសម្រាប់ Version 1.23 ជាពិសេសគឺ ពាក់ Weapon ដោយការពីមុនពាក់ Weapon ពេលដែលប្រើប្រាស់ Ability ហៅថា សិល្បិ៍ទីមួយរបស់នាងមានឈ្មោះថា GLIMMERSHOT មិនសូវជាឈឺប៉ុន្មានឡើយ បើឆ្ងាយគឺមិនឈឺតែម្តង ទោះបីជាត្រូវក្តី។

លុះត្រាតែលេង Crystal Power ទើបប្រើប្រាស់សិល្បិ៍ឈឺខ្លាំង ប៉ុន្តែសម្រាប់ Version ថ្មីនេះ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថា Weapon វាកាចខ្លាំងព្រោះ វាដើរទាំង Basic Attack ការខៃធម្មតាដោយមិនប្រើសិល្បិ៍ ក៏ឈឺ ហើយការប្រើប្រាស់ GLIMMERSHOT មិនថាឆ្ងាយឬ ជិត អោយតែត្រូវឈឺខ្លាំងតែម្តង ហេតុនេះហើយទើបជាគេថា ការពាក់ Weapon លេងជាមួយវាកាចខ្លាំងសម្រាប់ Version 1.23 នេះបាទ។

ក្នុងការបំបិទនេះ ខ្ញុំបានឃើញសំណួរមួយលើ ទំព័រ Reddit ក្នុងនោះមាន Player ម្នាក់បានសួរថា WP Kestrel បច្ចុប្បន្ននេះ ហាក់បីដូចជា គ្មានញញើតនឹង អាវុធសម្រាប់ ទប់ស្កាត់ហៅថា Atlas Pauldron សោះ ក្នុងនោះផងដែរមានការឆ្លើយតបពី Players មានទឹកដៃល្អៗថា បាទពិតមែនហើយ វាមិនអាចបញ្ឈប់ថាមពលរបស់នាងបានទេ សម្រាប់ កំណែទម្រង់បច្ចុប្បន្ន 1.23 នេះ ប៉ុន្តែមានវិធីសាស្រ្តក្នុងការទប់ស្កាត់ ដោយ Counter Hero វិញហៅថាបំបិទនាង ដោយពឹងផ្អែកលើ Roam តែម្តង ជាពិសេស គឺ Catherine សិ្ថតនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតក្នុងការ Tank ដើម្បីបំបាក់ Kestrel ពេលដែលបើក សិល្បិ៍ទីពីរ អោយ Kestrel បាញ់ សិល្បិ៍ទីមួយមកឡង វិញត្រូវតែម្តង អាចធ្វើអោយនាងញញើតក្នុងការ ឈ្លានពានបាន។ សរុបសេចក្តីមកគឺ Catherine ដែលជា Hero Roam មួយឈរនៅចំណុចខ្ពស់បំផុត ក្នុងការបំបិទ Kestrel ចោលក្នុងនោះផងដែរគាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតចំពោះ Ozo ដែលលេង CP គួរតែអាចបំពាក់នាងបានដូចគ្នាសម្រាប់ការលេង Jungle បាទ។

ប្រភព NoobieGMK, Reddit 
Powered by Blogger.