ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 5 មិនគួរណាឡើង iOS 10 ទេ! - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 5 មិនគួរណាឡើង iOS 10 ទេ!


យ៉ាងណាមិញ Apple បានបិទច្រក ធ្វើយ៉ាងណាអោយ iPhone ដែលឡើង iOS 10 ហើយមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានឡើយអ្នកនឹងស្តាយក្រោយ ព្រោះវាទ្រទ្រងនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះមិនរួចឡើយ ជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្រើន ឬ ហ្គេមជាដើមនោះ នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាំងៗ។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 5 មិនគួរណា ឡើង iOS 10 នោះទេ ព្រោះបើឡើងហើយ បកក្រោយមិនរួចឡើយ iOS 9 ត្រូវបាន Apple បិទហើយ!

ប្រភព NoobieGMK 
Powered by Blogger.