ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.5 ចុងក្រោយបំផុតនៃ iOS 9 បានបិទហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.5 ចុងក្រោយបំផុតនៃ iOS 9 បានបិទហើយ


ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.5 និង iOS 10.0.1 មិនអាចអោយអ្នកធ្វើការ Restore បានទៀតឡើយ មានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកបានតម្លើង ឬ Update ទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ជំនាន់លើនេះ មិនអាចត្រឡប់វិញបានឡើយ ដោយសារតែវាត្រូវបាន Apple បិទចោលហើយបាទ។

ដូច្នេះសម្រាប់ប្រិយមិត្ត ដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9 សូមកុំតម្លើងវា ទៅ iOS 10 អី ប្រសិនបើចង់សាកល្បង ហើយចង់ត្រឡប់ក្រោយមកវិញ ព្រោះវាមិនអាច ត្រឡប់មកវិញបានទេ លុះត្រាតែអ្នកចង់តម្លើង iOS 10 តែម្តងបាទ។

ប្រភព Redmondpie 
Powered by Blogger.