ទស្សនាវីដេអូគ្រប់ Hero នៃ Vainglory ទាំងអស់ក្រោយពេលសាកល្បងពាក់ Tornado Trigger - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូគ្រប់ Hero នៃ Vainglory ទាំងអស់ក្រោយពេលសាកល្បងពាក់ Tornado Trigger


បាទនេះជាវីដេអូផលិតដោយលោក Bas Thielsch ដែលគាត់បានធ្វើការសាកល្បង Hero នៃហ្គេម Vainglory ទាំងអស់ យកទៅទិញ Tornado Trigger ដែលជំនួយល្បឿនក្នុងការវាយប្រហារ Basic Attack នៅះទៅសាកល្បងជាមួយនឹង កាំភ្លើងយន្ត យើងសង្កេតឃើញថា កាយរិការរបស់ Hero មួយចំនួនពិតជាគួរអោយសំណើចណាស់។ ចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះទស្សនាដូចតទៅ


ប្រភព Bas Thielsch 
Powered by Blogger.