ការផ្តល់ជូនកាដូសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy Note 7 លេង Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការផ្តល់ជូនកាដូសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy Note 7 លេង Vainglory


បាទនេះជាកាដូផ្តល់ជូនពី Samsung សហការជាមួយនឹង Vainglory ផ្តាល់មុខ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy Note 7 នឹងទទួលបាននូវ ការ ដោះសោរ តួអង្គចំនួនពី គឺ Glaive និង Catherine អមដោយ Skin ចំនួន ពីរសម្រាប់ Ringo ផងដែរគឺ Tier I និង Tier II ជាពិសេសកញ្ចប់ចុងក្រោយនោះគឺ ការ Boost XP រយៈពេល 30 ថ្ងៃឯណោះ។

បញ្ចាក់៖​ កាដូនេះអាចបើកបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Note 7 មួយគ្រឿង!

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.