គេថាហ្គេម FIFA 17 សម្រាប់ Mobile ពិតជាចាញ់ FIFA 16 ដាច់? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

គេថាហ្គេម FIFA 17 សម្រាប់ Mobile ពិតជាចាញ់ FIFA 16 ដាច់?

FIFA គឺជាហ្គេមផ្លូវការរបស់ EA តែម្តង មិនត្រឹមតែដូច្នោះទេ ហ្គេមទាំងនេះក៏មានសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS , Android និង Windows Phone ផងដែរ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កំណែទម្រង់របស់វា មកដល់ឆ្នាំ 2017 ទៅហើយ គឺហៅថា FIFA 17 ដែលនៅលើ Mobile យើងហៅវាថា FIFA Mobile។


ទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញខ្លួនរបស់វាលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្រាប់ Mobile នេះវាទទួលបានការរិះគន់ច្រើនថា ក្រាហ្វិច អមទាំងអ៊ីនធើហ្វេសនៃការបង្ហាញហ្គេមនេះ មើលទៅចាញ់ហ្គេម FIFA ជំនាន់ 16 ដាច់តែម្តង តែវាក៏ទទួលការសរសើរខ្លះៗ ដែរព្រោះថា Gamplay Mode របស់វាល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយ។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ?

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.