កញ្ចប់ Fall Treasure II បង្កប់ដោយ Effect & Animation លោតលេខថ្មី រួមទាំង Set Jugg ផងដែរ (មានវីដេអូ) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កញ្ចប់ Fall Treasure II បង្កប់ដោយ Effect & Animation លោតលេខថ្មី រួមទាំង Set Jugg ផងដែរ (មានវីដេអូ)


នៅថ្ងៃនេះ Dota 2 បាន Update ដាក់បញ្ចូលនូវកញ្ចប់ Fall Treasure II បង្កប់ដោយ Effect និង Animation លោតលេខថ្មី មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានទាំង Set juggernaut ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតអមដោយ Set តួអង្គជាច្រើនទៀត ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបង្ហាញដោយ Wykrhm Reddyប្រភព Wkyrhm Reddy
Powered by Blogger.