កំពូលថ្វីដៃ Dota 2 "SingSing" នឹងចាកចេញពីអាជីពអ្នកលេង Dota - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំពូលថ្វីដៃ Dota 2 "SingSing" នឹងចាកចេញពីអាជីពអ្នកលេង Dota


ក្នុងកិច្ចសម្ភាស៍ពី DotaBlast បានធ្វើការសួរជាសំណួទៅកាន់ WehSing "SingSing" Yuen បន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គេត្រូវបានបរាជ័យ នៅការឆ្លងកាត់ទៅកាន់ Boston Major នៃការបិទ Qualifiers។ នៅក្នុងការឆ្លើយរបស់គាត់ ទាក់ទងនឹងអនាគតរបស់គាត់ គាត់បានសម្រេចចិត្តថា នឹងចាកចេញពី អាជីពអ្នកលេង Dota ជារៀងរហូត ហើយ ការប្រកួត Boston Major នៃការបើក Qualifiers នេះជា ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយ! ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម


ប្រភព DotaBlast

Powered by Blogger.