នេះហើយជាសង្រ្គាមគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់របស់អ្នកលេងហ្គេម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះហើយជាសង្រ្គាមគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់របស់អ្នកលេងហ្គេម


ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្គេមទាំងនោះបង្កើតហ្គេមឡើង មានទម្រង់លេងដូចគ្នា ប៉ុន្តែខុសត្រង់រូបភាព ទើបបណ្តាលអោយអ្នកលេង ទាំងឡាយមានទំនាស់គ្នា មិនចេះចប់មកដល់សព្វថ្ងៃ ហើយនៅមានតថ្ងៃមុខទៀតផង! ក្នុងចំណោមហ្គេមដែលធ្វើអោយ អ្នកលេងឈ្លោះគ្នានោះមានដូចជា៖

1.Call of Duty Vs Battlefield 


2. FIFA Vs PES 

3. LOL Vs Dota 


តាមពិតទៅនៅមានហ្គេមមួយចំនួនទៀត ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចនឹកឃើញអស់ យ៉ាងហោចណាស់ ហ្គេមទាំងលើប៉ុន្មាននេះ គឺពេញនិយមបំផុត ហើយអ្នកលេងវា ភាគច្រើនឈ្លោះគ្នា ជាប្រចាំផងដែរ ដោយទំនាស់នេះគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយក៏ព្រោះ តែគិតថា ហ្គេមដែលខ្លួនលេងមានគុណភាពល្អជាងដាច់! 

ប្រភព NoobieGMK


Powered by Blogger.