កម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកលេង Battlefield គួរតែទាញយកវាដាក់ទូរស័ព្ទ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកលេង Battlefield គួរតែទាញយកវាដាក់ទូរស័ព្ទ


អ្នកជា Players Battlefield មានទេ? ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្គេម និង ដោះ Mission មែនទេ? កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីផ្លូវការរបស់ EA សម្រាប់ តម្រូវចិត្ត Battlefield Players ដែលខ្ជិលបើកកុំព្យូទ័រ ឬ ម៉ាស៊ីនហ្គេមដើម្បី គ្រប់គ្រង និង កំណត់មុខងារផ្សេងៗ ម្តងៗ អាចទាញយកវាទុកបាន សម្រាប់ ស្មាតហ្វូន ដោយវាមានឈ្មោះថា Battlelog។


អ្នកអាចធ្វើការ មើលនូវរបាយការណ៍ផ្សេងៗបាន ក៏ដូចជាការធ្វើនូវ Mission និង Leaderboards ផងដែរ ហើយនៅមានមុខងារផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកមិនបានដឹង ដូច្នេះហើយ សម្រាប់អ្នកលេង Battlefield គួរតែទាញយកវាទុកម្នាក់មួយ សម្រាប់ ស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន តាមរយៈ តំណរខាងរក្រោមនេះ៖

សម្រាប់ Android ចុចទីនេះ
សម្រាប់ iOS ចុចទីនេះ 

គួរបញ្ចាក់់ផងដែរថា វាដំណើរការតែហ្គេម Battlefield 3 និង 4 ប៉ុណ្ណោះ ចំពោះ 1 ស៊េរីថ្មី វាអាចនឹង Update ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ចឹងទាញយកទុកអោយហើយទៅ ក៏មិនខាតអីដែល ទម្រាំដល់ Update វា ស្វ័យប្រវត្តិទេម្តង។

ប្រភព Play Store & App Store
Powered by Blogger.