ការចុចឆ្លាតវៃបាត់ខ្លួនចេញពី App Store? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការចុចឆ្លាតវៃបាត់ខ្លួនចេញពី App Store?


មួយរយៈក្រោយមកនេះ មិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ស្រាប់តែ Domain ក្តារចុចឆ្លាតវៃត្រូវបាត់បង់ ក្នុងនោះផងដែរ កម្មវិធីនេះ សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ក៏បាត់បង់ចេញពី App Store ដូចគ្នា ធ្វើអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការងឿយឆ្ងល់ជាខ្លាំងមិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ! ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ Play Store គឺនៅដដែរធម្មតា លើកលែងតែ App Store ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើមានពត៌មានបន្ថែមខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នា។
Powered by Blogger.