មនុស្ស 100 នាក់អាចពន្លិចកាប៉ាល់ដ៏ធំក្នុង GTA V បានទេ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មនុស្ស 100 នាក់អាចពន្លិចកាប៉ាល់ដ៏ធំក្នុង GTA V បានទេ?


Oh Yes! Player ម្នាក់មានរហ័សនាមថា RZed បានរៀបចំ ម៉ូដមួយដោយ ដាក់មនុស្សចំនួន 100 នាក់លើកាប៉ាល់ ដ៏ធំក្នុង ហ្គេម GTA V នោះអី ដើម្បីចង់ដឹងថា តើ អាចធ្វើអោយ កាប៉ាល់នោះ លិចចូលក្នុងទឹកដែរឬទេ! តោះទស្សនាវីដេអូដូចតទៅប្រភព Youtube
Powered by Blogger.