10 វីដេអូ អាម៉ាស់បំផុត ផ្សេងៗគ្នា ដែលចាប់បានខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងបន្តផ្ទាល់ហ្គេមលើ Twitch - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

10 វីដេអូ អាម៉ាស់បំផុត ផ្សេងៗគ្នា ដែលចាប់បានខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងបន្តផ្ទាល់ហ្គេមលើ Twitch


នេះជាវីដេអូចំនួន 10 ដែលកាត់តចូលគ្នា ដោយ TheRichest ចាប់បាន រឿងអាម៉ាស់បំផុត របស់អ្នក Live Stream ហ្គេមលើ Twitch មួយចំនួន ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែលេងហ្គេម និង បន្តផ្ទាល់បានធ្វើរឿងទាំងនោះកំហុសឆ្គងដោយមិនដឹងខ្លួន ដូចជា លួចដេក អារម្មណ៍រវើរវាយផ្សេងៗ ជាដើម ឯអ្នកខ្លះទៀត ទៅថើបសត្វសញ្ចឹមត្រូវសត្វចញ្ចឹមវាយប្រហារផងដែរ ចង់ដឹងថា យ៉ាងណាខ្លះនោះទស្សនាដូចតទៅប្រភព TheRichest 
Powered by Blogger.