អ្នកដែលលេង Vainglroy លើ iPhone 5c និង​ iPad 4 ក៏មិនខុសពី iPhone 5 ដែរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកដែលលេង Vainglroy លើ iPhone 5c និង​ iPad 4 ក៏មិនខុសពី iPhone 5 ដែរ


Vainglory បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់អ្នកលេង Vainglory លើ iPhone 5c និង iPad 4​ ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីការតេស្តសាកល្បង Vainglory លើ iOS 10 ដើរលើឧបករណ៍ទាំងនេះ​ មិនជោគជ័យ សូមមេត្តាកុំ Update ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តលេងវាទៀត ព្រោះ Vainglory នឹងលែងដំណើរការ លើ iPhone 5 ,5c និង iPad 4 ដើរដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10 ហើយ វាអាចនឹងគាំង ហើយ ក្រុមការងារ Vainglroy ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដែរ តែមិនបានលទ្ធផលសោះ ទើបសម្រេច ចេញដំណឹងប្រកាសនេះ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.