កញ្ចប់លក់ថ្មី ត្រៀមនឹងបន្ថែមដាក់លក់ក្នុង Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កញ្ចប់លក់ថ្មី ត្រៀមនឹងបន្ថែមដាក់លក់ក្នុង Vainglory


នៅលើ App Store នៃ ហ្គេម Vainglory បានបង្ហាញដោយ បន្ថែមកញ្ចប់លក់ចំនួនបីទៀត ត្រង់កន្លែង In-App Purchases ដោយរួមមាន One-Time Bundle of 1200 ICE នៅលេខរៀងទី ប្រាំមួយ និង Best Value នៅលេខរៀងទីប្រាំពី ចុងក្រោយគេនោះគឺ Warrior Bundle ដែលមានតម្លៃ 9.99$ មានលេខរៀងទីប្រាំបីចុងក្រោយគេ។

យ៉ាងណាមិញកញ្ចប់ទាំងនេះមិនទាន់ដាក់នៅក្នុងហ្គេមឡើយ វាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញលើហ្គេមនេះ ក្នុង App Store សិនទេ ប៉ុន្តែវានឹងមានដាក់លក់ក្នុងហ្កេមឆាប់ៗនេះ ចំពោះការពន្យល់នៃកញ្ចប់នីមួយៗ វិញ Vainglory ដូចជាមិនទាន់បញ្ចេញនោះទេ។

ប្រភព App Store Vainglory
Powered by Blogger.