ការប្រកួត Vainglory Summer Championship 2016 ទឹកប្រាក់សរុប $60,000 នឹងចាប់ផ្តើមថ្ងៃស្អែកនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory Summer Championship 2016 ទឹកប្រាក់សរុប $60,000 នឹងចាប់ផ្តើមថ្ងៃស្អែកនេះការប្រកួត Vainglory ដ៏ធំប្រចាំរដូវកាល Summer នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃស្អែកនេះហើយសម្រាប់ Server NA និង Server EU ដែលមានទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុបចំនួន $60,000។ ក្នុង Server នីមួយៗ គឺមានចំនួន ប្រាំបីក្រុម ដែលប្រាំក្រុមមកពី Evil Eight និង 3 ក្រុមទៀត Challenger Battles 2។

មើលក្រុម នៅក្នុង Server Na សិនគឺមានដូចជា៖ Ardent Aurora , Hammers Kinetic, Hammers Velocity, Cloud9, Nemesis Titan, Phoenix Reborn, Phoenix Reign និង Team Solo Mid ដែលត្រៀមនឹងប្រកួតគ្នា តាម Bracket ខាងក្រោមនេះ


Group A 

Group B មើលក្រុម នៅក្នុង Server EU សិនគឺមានដូចជា៖ GankStars Cerberus , G2 Esports, Mousesports, Rising Lotus, SK Gaming, Snow Avalanche, Snow Tsunami និង Secret ដែលត្រៀមនឹងប្រកួតគ្នា តាម Bracket ខាងក្រោមនេះGroup A

Group B សម្រាប់ Server NA ហើយ EU នីមួយៗ ទឺកប្រាក់សរុបគឺ $30,000 លេខមួយនឹងទទួលបាន $15,000 លេខពីរ $7,000 លេខបី និង លេខបួន $25,00 ក្នុងមួយក្រុម លេខ ប្រាំ និង លេខប្រាំមួយ $1,000 ក្នុងមួយក្រុម ហើយលេខប្រាំពីរ និង លេខប្រាំបី ទទួលបាន $500 ក្នុងមួយក្រុម។​ ចឹងសរុបមក ការប្រកួតនេះគឺចំណាយ អស់ $60,000 រីឯ ផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានកាត់សម្រាប់ថ្លៃរៀបចំរួចរាល់ហើយ ដោយក្នុងគម្រោងសរុបប្រមាណជា $72,000។


កាលវិភាគនៅ EU 

កាលវិភាគនៅ NA

កុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា......

ប្រភព Vainglory


Powered by Blogger.