អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើមុននឹងចាប់ផ្តើមលេង Vainglory កុំអោយទាក់ (Lag) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើមុននឹងចាប់ផ្តើមលេង Vainglory កុំអោយទាក់ (Lag)


នេះជាការណែនាំមួយដ៏ល្អពី Vainglory តែម្តង វាក៏មានដាក់នៅក្នុងហ្គេមដែរ ជាការ Alert ដល់ Player ទាំងអស់ មុននឹងចាប់ផ្តើម Search Match ទាំងអស់គឺមាន​ ប្រាំចំនុច សុទ្ធតែសំខាន់ ដែលអ្នកត្រូវរៀបចំជាមុន មុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការលេងហ្គេមនេះ។

1. សូមព្យាយាមអង្គុយលេងនៅជិត ឧបករណ៍ចែករំលែក អ៊ីនធើណែតលោកអ្នក ដូចជា Router ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងៗជាដើម
2. ព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរ Router របស់អ្នកទៅកាន់ 5Gz (ចំនុចនេះអាចរំលងបាន)
3. ព្យាយាមបិទ Bluetooth លើឧបករណ៍ដែលអ្នកលេង
4. សូមបិទកម្មវិធី ឬ ហ្គេមផ្សងៗ និង ការទាញយក ឬ Stream ជាដើម មុននឹងចាប់ផ្តើមលេង
5. ព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរ អ៊ីនធើណែត ដោយ ប្រព័ន្ធ LTE 4G ថ្មី ឬ Wi-Fi ថ្មីជាដើម

ប្រាំចំនុននេះគឺជាការណែនាំពី Vainglory ដែលជួយអោយលោកអ្នកកាត់បន្ថយ Ping មកនៅទាបមុននឹងចាប់ផ្តើមលេងហ្គេមអោយមានភាពងាយស្រួលជាងមុនផងដែរ​ ដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្តើម Search Match សូមមើល Ping ខាងលើសិន ប្រសិនបើវាមានសញ្ញា លឿង ឬ ក្រហមលើលេខទាំងនោះពិបាកបន្តិចហើយ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.