្កការប្រកួត Vainglory Championships នៅ EU នឹងបញ្ចប់នៅយប់នេះ - ទាយមើលក្រុមណាលើកពាន? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

្កការប្រកួត Vainglory Championships នៅ EU នឹងបញ្ចប់នៅយប់នេះ - ទាយមើលក្រុមណាលើកពាន?


ក្រោយពេលការប្រកួត ប្រចាំរដូវកាល Summer នៅ NA បានបញ្ចប់ ពេលនេះចូលមកដល់ EU មកដែលនឹងបញ្ចប់នៅយប់នេះ តាមរយៈការប្រកួត SEMI-FINAL និង FINAl ។ ការប្រកួតនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង យប់នេះ ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការទស្សនា បានរយៈបណ្តាញ Twitch នៃ Vainglory ខាងក្រោមនេះ៖
ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.