ការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុមនៅកម្ពុជា បានបញ្ចប់ហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុមនៅកម្ពុជា បានបញ្ចប់ហើយ


ការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុមនៅកម្ពុជា ដែលមានការចូលរួម គាំទ្រ និង សហរកាពី In Apps Purchase Cambodia រួមទាំង Cambodia Steam Service Card បានបញ្ចប់ហើយ ដោយចំណាយពេលប្រមាណជា ពីរអាទិត្យ។

-ខាងក្រោមនេះជា Bracket  និងពិន្ទុ ដែលលេងទម្រង់ Best Of 3


ខាងក្រោមនេះគឺជា Playlist វីដេអូនៃការប្រកួតតាំងពីចាប់ផ្តើមមក


សូមអបអរសម្រាប់ក្រុម Galaxyz ជាជើងឯកលេខមួយ 


ក្រុម Galaxyz គឺជាក្រុមមួយដែលមានសមាជិក បីនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមាន IGN ដូចជា 
  1. RasenShuriKen
  2. FrogZand
  3. FieRyX
ពួកគេ ចាប់ផ្តើមលេងតាំងពី Tournament ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង Player ចំនួនបីនាក់នេះ និងទទួលបាន ជ័យជំនះ លេខមួយ សម្រាប់ការប្រកួតនេះ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 120,000 រៀល។ 

សូមអបអរដល់ក្រុម XDeMoNx ជាជើងឯកលេខពីរ 


ក្រុម XDemonX គឺជាក្រុមដែល មានសមាជិកចំនួន 6 នាក់ នឹងមាន IGN ដូចជា 
  1. XLasT
  2. XEviL
  3. SkSour
  4. CaptainXwar
  5. FreezeManCoolZ
  6. OryX
ពួកគេចាប់ផ្តើមលេង Tournament នេះតាំងពីចាប់ផ្តើមដោយ សមាជិកចំនួនបីនាក់គឺ Xlast , XEvil និង SKSour ក្រោយមកត្រូវបាន ប្តូរចេញដោយ មានសមាជិកម្នាក់ ធ្វើខុសច្បាប់នៃការប្រកួត និងត្រូវជំនួសដោយ FreezeManCoolZ រហូតដល់ទទួលបាន ដំណែងលេខពីរនៃការប្រកួតនេះ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 80,000 រៀល។

វីដេអូនៃការប្រកួតចុងក្រោយ (Final) Galaxyz Vs XDemonX ជាចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាថ្លែងអំណរគុណដល់ In App Purchase Cambodia ដែលជាសេវាកម្ម ទិញ Ingots សម្រាប់ Chaos Legends , Gem COC និង ICE ក្នុង Vainglory ជាដើម រួមទាំង Steam Service Card Cambodia ដែលបានសហការក្នុងការ ឧបត្ថមជាប្រាក់រង្វាន់នៃការប្រកួត រួមទាំង សម្រាប់ការ Giveaway ផ្សេងៗ​លើកញ្ចក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរ។ ប្រភព NoobieGMK

Powered by Blogger.