នេះគឺជាម៉ោងសម្រាប់ ត្រៀមខ្លួន Update Vainglory 1.22 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះគឺជាម៉ោងសម្រាប់ ត្រៀមខ្លួន Update Vainglory 1.22


ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ សម្រាប់កំណែ Update 1.22? ពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់មែនទេ ថាវាមានអ្វីពិសេស ខ្លះក្រៅពី Hero ថ្មី និង Skin Limited Edition ចាស់ៗត្រឡប់មកវិញ។ នៅថ្ងៃទី 14/09/2016 នេះ កំណែទម្រង់ Vainglory 1.22 នឹងមកដល់ជាផ្លូវការ គឺ ម៉ោង 10 យប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយនឹងចំណាយពេលប្រាំមួយម៉ោង ដើម្បីបិទ Server ក្នុងការ Transfers ទិន្នន័យផ្សេងៗ តែវាអាចនឹងរួចរាល់មុននឹងប្រសិនបើលឿន។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.