ទស្សនា Trailer ថ្មីនៃ Titanfall 2 Single Player - ចេញយប់មិញនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនា Trailer ថ្មីនៃ Titanfall 2 Single Player - ចេញយប់មិញនេះ


នេះជា Trailer ថ្មីដែល Titanfall ផ្លូវការទើបតែបង្ហោះនៅយប់មិញនេះ ម៉ោងមុនអ្នកអាចធ្វើការទស្សនាបាន ជាមួយនឹង Titanfall 2 Single Player Cinematic ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ហ្គេម Titanfall 2 វានឹងចេញជាផ្លូវការ នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ខាងមុខនេះ ត្រូវនឹងថ្វៃទី 28 បើគិតទៅចុងខែ សម្រាប់ PS4, Windows និង Xbox One ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

ប្រភព Titanfall Official
Powered by Blogger.