ទស្សនា Trailer នៃហ្គេមនីមួយៗល្អបំផុតដែលយកមកបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ TGS 2016 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនា Trailer នៃហ្គេមនីមួយៗល្អបំផុតដែលយកមកបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ TGS 2016


នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក Trailer របស់ហ្គេមល្បីៗដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់បំផុតក្នុងការដាក់បង្ហាញនៅព្រឹត្តិការណ៍ បង្ហាញហ្គេម ក្នុងទីក្រុង Tokyo សម្រាប់ ឆ្នាំ 2016 នេះ វាសុទ្ធតែជាហ្គេមដែលត្រៀមបញ្ចេញនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ​និង​ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ផងដែរ។

ហ្គេម Final Fantasy XVហ្គេម Watch Dogs 2ហ្គេម Nier: Automataហ្គេម Niohហ្គេម Gravity Rush 2ហ្គេម Resident Evil 7: biohazard - TAPE-2

Powered by Blogger.