ទស្សនាវីដេអូ Trailer បង្ហាញពីរូបរាង iPhone 7 ដោយ Apple ជាផ្លូវការ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូ Trailer បង្ហាញពីរូបរាង iPhone 7 ដោយ Apple ជាផ្លូវការ


នេះជា Trailer របស់ iPhone 7 ដែលបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Apple អម្បមិញនេះ ជាមួយនឹង រូបរាងរបស់វា មុននឹងចាប់ផ្តើមប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិចង់ដឹងថា រូបរាងរបស់វាយ៉ាងណានោះ ទស្សនាវីដេអូខាងលើដូចតទៅ។ 

ប្រភព BeastGaming Youtuber
Powered by Blogger.