រង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ចប់រដូវកាល Summer - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

រង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ចប់រដូវកាល Summer


រង្វាន់សម្រាប់ រដូវកាល Summer 

រដូវកាល Summer ជិតបានកន្លងផុតទៅហើយ ជាមួយនឹង ការមកដល់នូវ​ រដូវកាលថ្មីដែលហៅថា Autumn ជា រដូវកាលដំបូងបំផុតនៃការចាប់ផ្តើម Vainglory កន្លងមក។ ជាមួយនឹងការបញ្ចប់នូវ Season នេះ ក្រៅពី រង្វាន់សម្រាប់ Guild Fame ក្នុងនោះ Vainglory ក៏បានបន្ថែម នូវ រង្វាន់សម្រាប់កាត Summer Party ផងដែរ តាមរយៈ Level Season ដែលអ្នកមាន ដើម្បីជួយអោយ Player បាននូវ Skin Edition ពិសេសៗទាំងនោះសម្រាប់រដូវកាល Summer។

ខាងក្រោមនេះគឺជា រង្វាន់ខ្លះៗ ដែលអ្នកនឹងទទួលបានពេលចប់ Season 

អ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលមាន Level Season ចាប់ពី ១ ឡើងទៅ នឹងទទួលបាន នូវការ បន្ថែមរង្វាន់ Summer Party កាត។
Level​ Season កាន់តែខ្ពស់ កាន់តែទទួលបាន កាតច្រើន
ជាមួយនឹង បណ្តាញកាតដែលអ្នកទទួលបាននេះ រួមទាំង Sunlight ហើយ នៅ កាតប្រចាំអាទិត្យទៀតគឺល្មមនឹងធ្វើអោយ Player រាប់ពាន់អ្នកអាចធ្វើការ Unlock Summer Party Krul ឬ Saw បាន
អ្នកនៅមានរយៈពេល ពីរអាទិត្យទៀត ដើម្បី លេងក្នុងការ ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែច្រើន ពេលចប់ រដូវកាល Summer

ចំពោះរង្វាន់សម្រាប់ Guild វិញ 

ត្រូវចង់ចាំថា រាល់សមាជិក ដែលមាននាមជា Member ឡើងទៅប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចទទួលបាន នូវ រង្វាន់ ដែល Guild បុក Level បាន ដូចជា Glory និង ICE ជាដើមពេលចប់ រដូវកាល Summer។

រង្វាន់មួយទៀតពី រដូវកាល កូនសោរ Chest 

ពេលដែល រដូវកាលចាស់បានបញ្ចប់ វានឹងរួមបញ្ចូលនូវ កូនសោរថ្មីសម្រាប់ Chest នៃរដូវកាលថ្មី។ ប្រើកូនសោរទាំងនោះ ដើម្បី ដោះ Chest និង ទទួលបាន រង្វាន់ រួមទាំង Skin ជាដើម

ចំពោះ Skill Tier មិន Reset ឡើយ ពត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ 

ប្រភព Vainglory 
Powered by Blogger.