ត្រូវចាំថា Summer Party កាតសម្រាប់ដូរយក Skin គ្មានទៀតឡើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ត្រូវចាំថា Summer Party កាតសម្រាប់ដូរយក Skin គ្មានទៀតឡើយ


រដូវកាលថ្មីមកដល់ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែរដូវកាលចាស់ បានបន្សល់ទុកនូវការ ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារ របស់ Player មួយចំនួន ដែលមិនទាន់ទទួលបាន Skin Summer Party ដូចជា Saw , Kestrel និង Krul ជាដើម។ ត្រុវចងចាំថា គ្នាទៀតឡើយការផ្តល់ជូននូវ កាត Summer Party ជូនទៅអ្នកបន្ទាប់ពី រដូវកាលថ្មីចាប់ផ្តើមនេះ សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានគ្រប់អាចធ្វើការ បំផ្លាញបានដោយទទួលបានត្រឹម 10 Essence ប៉ុណ្ណោះ។ ចូលរួមសោកស្តាយផងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់បាន អ្នកអាចធ្វើការ ប្រើប្រាស់ ICE ដើម្បីទិញប្រអប់បន្ថែមបាន ដោយ 1 ប្រអប់មាន មួយកាតត្រឹម 120 ICE ប៉ុណ្ណោះប្រញាប់ឡើង.....

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.