វីដេអូបង្ហាញពីមុខមាត់រូបរាងនៃ Skin Lance Tier II - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពីមុខមាត់រូបរាងនៃ Skin Lance Tier II


បន្ទាប់បីបានទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Skin Lyra និង Baron រួចរាល់ យើងមកមើលវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញពី Skin នៃ Hero វិរៈបុរសរបស់យើងម្តងគឺ Lance Tier II ដែលផលិតដោយ WOLVERINE VG ក្នុងការ ចែកចាយអោយអ្នកលេង Vainglory បានឃើញពីរូបរាង និង មុខមាត់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ Skin Tier II នេះ។ ចង់ដឹងយ៉ាងណានោះទស្សនាវីដេអូខាងលើដូចតទៅ។ 

ប្រភព WOLVERINE VG
Powered by Blogger.